Tlf. 44224604
Udateret avisartikel

 

Avisartikel – udateret – men formentlig i umiddelbar forlængelse af den ovenfor nævnte byggetilladelse. Klubhuseter blev tegnet af arkitekt Vagn Møller fra Middelfart Sejlklub, som klubben havde et godt samarbejde med. Prisen for opførelsen anslås til beløb på under 90.000 kroner. Svinø Bådelaug ligger i et fredet område, men fra de bevilligende myndigheder har man mødt megen forståelse, og man havde derfor heller ingen problemer med at få byggetilladelsen igennem. Der er en venteliste på ca. 50 både, hvorfor der er planer om yderligere en bro. Det forventes, at klubhuset står færdigt til standerhejsningen den 16. april. Den officielle indvielse blev afholdt den 31. maj 1975.